การประเมินอาการผู้ป่วย MI และ Stroke

ในการกรณีที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้วสงสัยว่าผู้ป่วยอาจมี ภาวะของ Acute MI และ Stroke  สิ่งสำคัญที่พยาบาละต้องประเมินอาการของผู้ป่วยมีอะไรบ้าง

Advertisements
This entry was posted in ชุมชนแห่งการเรียนรู้ การดูแลผู้ป่วยโรคสมอง โรคหัวใจ และหลอดเลือด. Bookmark the permalink.

5 Responses to การประเมินอาการผู้ป่วย MI และ Stroke

 1. unitynurse says:

  vital signs , GCS , EKG , O2 Sat,
  Aj. Sirinda Srichongchai

 2. unitynurse says:

  อ้ออย่าลืม blood sugar ที่สำคัญต้องซักประวัติให้ละเอียด CC, PI, PH
  Aj. Sirinda

 3. unitynurse says:

  Assessment for MI patients :
  1. Monitoring conscious and vital signs.
  2. Continuous monitoring of the EKG (STEMI) and pulse oximetry.
  3. Taking blood for ABGs analysis.
  4. Performing laboratory examinations such as- CBC, clotting fators and cadiac profiles.
  5. Also checking signs & symptoms of angina, hypertension and heart failure.

  Wilaiwan Treetin

 4. unitynurse says:

  การซักประวัติผู้ป่วยแยกโรคจาก Dyspepsia กับ MI เป็นสิ่งที่ต้องระวังอย่างมาก เพราะผู้ป่วยบางรายอาจมาด้วยอาการปวดท้องใต้ลิ้นปี่ เหมือนโรคกระเพาะ แต่จริง ๆ เป็น MI เพราะฉนั้นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในการแยกโรค MI คือ การซักประวัติ ตรวจ EKG และเจาะ Lab ที่สำคัญคือ Trop T หรือ I CK-MB
  ส่วน Strok ต้องแยกออกจาก Hypoglycemia เพราะผู้ป่วยอาจมาด้วยหมดสติ แขนขาอ่อนแรง เหมือนกัน สิ่งที่สำคัญ คือการซักประวัติโรคประจำตัว การเจาะ DTX เพื่อการวินิจฉัยเบื้องต้น ถ้าปกติ จึงส่งทำ CT Brain และการตรวจประเมิน V/S และ N/S ซึ่งทั้ง 2 โรคจะแตกต่างกันอย่างชัดเจน

  อาจารย์ลัดดาวรรณ

 5. unitynurse says:

  สรุป
  สิ่งสำคัญที่พยาบาละต้องประเมินอาการของผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็น Acute MI ทำได้ดังนี้คือ
  1. ซํกประวัติโรคประจำตัว
  2. ซักอาการที่ทำให้ผู้ป่วยมาโรงพยาบาล
  3. ลักษณะของอาการเจ็บหน้าอก
  4. การตรวจ EKG
  5. การเจาะ Lab Trop T หรือ Trop I และ CK-MB

  สิ่งสำคัญที่พยาบาละต้องประเมินอาการของผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็น Strok ทำได้ดังนี้คือ
  1. ซํกประวัติโรคประจำตัว
  2. ซักอาการที่ทำให้ผู้ป่วยมาโรงพยาบาล
  3. การเจาะ DTX แยกจากภาวะ Hypoglycemia
  4. ทำ CT Brain และ
  5. การตรวจประเมิน V/S และ N/S

  ลัดดาวรรณ

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s