แนวทางการจัดทำนวัตกรรมทางการพยาบาล

นวัตกรรมทางการพยาบาล คือ อะไร แนวทางการจัดทำนวัตกรรมทางการพยาบาลมาจากที่ใดได้บ้าง

Advertisements
This entry was posted in ชุมชนแห่งการเรียนรู้นวัตกรรมทางการพยาบาล. Bookmark the permalink.

5 Responses to แนวทางการจัดทำนวัตกรรมทางการพยาบาล

 1. unitynurse says:

  นวัตกรรมทางการพยาบาล คือ การคิดสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์กับผู้ป่วย โดยเน้นความคุ้มค่าคุ้มทุน และประหยัด ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวอาจได้มาจากปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดูแลผู้ป่วยในแต่ละวัน หรือ ได้มาจากการพัฒนางานที่มีอยู่เดิมให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 2. unitynurse says:

  นวัตกรรมที่ดีน่าจะมาจากความต้องการของผู้ป่วยด้วย โดยประยุกต์ใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ที่มีอยู่ หรือซื้อหาในราคาที่ไม่แพงนัก เพื่อสุขภาวะที่ดีขึ้นของผู้ป่วย (เน้นพอเพียง)

  อาจารย์กฤษนารี

  • unitynurse says:

   นวัตกรรม ควรจะมาจากงานที่บ่กพร่องหรือว่าไ่ม่ดีเท่าที่ควรแล้วนำมาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น สร้างเป็นผลงานพัฒนาชิ้นใหม่ค่ะ โดยเน้นความประหยัด วัสดุหาง่าย ไม่มีความซับซ้อนมากนัก และใช้ง่ายค่ะ
   อาจารย์ รัตนาภรณ์

 3. unitynurse says:

  แนวทางการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการพยาบาล ต้องเกิดจากที่ตัวเราที่เป็นพยาบาลมองเห็นปัญหา ที่เรากระทำอะไรก็ตามที่เป็นงานประจำแล้วผลลัพธ์ที่เกิดผลกับผู้ป่วยยังไม่ดีขึ้นกว่าเดิม แล้วตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้ผู้ป่วยดีขึ้น โดยการมองสิ่งที่ทำอยู่และมีการพัฒนาต่อยอดความคิด ซึ่งนวัตกรรมก็ต้องมีการนำเทคโนโลยี่ที่ทันสมัยมาร่วมด้วยหรืออาจจะประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์ท้องถิ่นมีอยู่แล้ว เพราะก็เท่ากับว่าเป็นภูมปัญญาไทยที่เหมาะสมกับคนไทยจริงๆ

  อาจารย์อุษา ตันทพงษ์

 4. unitynurse says:

  สรุป นวัตกรรมทางการพยาบาล คือ การคิดสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์กับผู้ป่วย โดยเน้นความคุ้มค่าคุ้มทุน และประหยัด ไม่มีความซับซ้อน เพื่อสุขภาวะที่ดีขึ้นของผู้ป่วย (เน้นพอเพียง)
  แนวทางการจัดทำนวัตกรรมทางการพยาบาล อาจได้มาจาก
  1. ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดูแลผู้ป่วยในแต่ละวัน
  2. จากการพัฒนางานที่มีอยู่เดิมให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  3. งานที่บ่กพร่องหรือว่าไม่ดีเท่าที่ควรแล้วนำมาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น สร้างเป็นผลงานพัฒนาชิ้นใหม่
  4. ประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์ท้องถิ่นมีอยู่แล้ว

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s